Tuesday, 7 May 2013

Orang-orang Pertama

  


Orang yang pertama ...

-- menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS
-- minum air zamzam : Nabi Ismail AS
-- berkhatan : Nabi Ibrahim AS
-- diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS
-- dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS
-- mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS) 
-- dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW 
-- menjadi khalifah Islam : Abu Bakar AsSiddiq RA 
-- menggunakan tarikh hijrah : Umar bin Al-Khattab RA 
-- meletakkan jawatan khalifah dalam Islam : Al-Hasan bin Ali RA 
-- menyusukan Nabi SAW : Thuwaibah RA 
-- syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah RA 
-- syahid dalam Islam dari kalangan wanita : Sumayyah binti Khabbat RA 
-- menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA 
-- memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA 
-- menjadi muazzin dan melaungkan azan : Bilal bin Rabah RA 
-- bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA 
-- membuat minbar masjid Nabi SAW : Tamim Ad-dary RA 
-- menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al-Awwam RA 
-- menulis sirah Nabi SAW : Ibban bin Othman bin Affan RA 
-- beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA 
-- mengasaskan usul fiqh : Imam Syafie RH 
-- membina penjara dalam Islam : Ali bin Abi Tholib RA 
-- menjadi raja dalam Islam : Muawayah bin Abi Sufyan RA 
-- membuat perpustakaan awam : Harun Ar-Rasyid RH 
-- mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA 
-- menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW : Ali bn Abi Tholib RA 
-- membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH 
-- digelar Al-Muqry (ahli ibadat) : Mus’ab bin Umair RA 
-- masuk Syurga : Nabi Muhamamad SAW 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...